Αρχαιολογικός Χώρος Φτελιάς   

Ο αρχαιολογικός χώρος της Φτελιάς αποτελείται από αρχαίο οικισμό του 5ου αιώνα π.Χ. Εκεί βρίσκεται οικισμός της νεότερης νεολιθικής εποχής.

Σε πρόσφατες ανασκαφές ήρθαν στο φως τοίχοι από κτήρια τεσσάρων οικοδομικών φάσεων, καθώς και μυκηναϊκός θολωτός τάφος του 14ου - 13ου αιώνα π.Χ. Εικάζεται ότι ο συγκεκριμένος τάφος είναι του Αίαντα, ο οποίος ήταν στον πόλεμο της Τροίας και γιος του βασιλιά Οϊλέα.
Scroll to top